Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Procedura kierowania na leczenie odwykowe

2017-10-25 14:04:34
Alkohol

2017-10-25 08:27:25
Strona główna Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

STOP AGRESJI I PRZEMOCY!

 JEŚLI JESTEŚ OFIARĄ PRZEMOCY LUB JEJ ŚWIADKIEM PRZERWIJ MILCZENIE!

REAGUJ!

 

Zgodnie z art. 207 $ 1 Kodeksu Karnego,

PRZEMOC W RODZINIE JEST PRZESTĘPSTWEM

 

Jeśli ktoś z Twoich najbliższych lub Ty sam masz problemy z nadużywaniem alkoholu lub narkotyków.

Jeśli istnieje w Waszym domu przemoc fizyczna, czy moralna. Brakuje Ci wsparcia, poczucia bezpieczeństwa.

Skorzystaj z pomocy!

 

Pełnomocnik Wójta
ds. przeciwdziałania przemocy w rodzinie, narkomanii oraz profilaktyki i rozwiązywania problemów alkoholowych

oraz

Przewodniczący
Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

 

Grzegorz Hordziejko
 tel. 58-678-96-04

tel. kom. 602595159

mail: gkrpaleczyce@wp.pl

 

Gminna Komisja Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

Łęczyce, ul. Długa 42B

tel. 58 6789 604

Zobacz także:

 

Plan Dyżurów w Siedzibie Gminnej Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych w Łęczycach

Punkt konsultacyjny

Gminny Zespół Interdyscyplinarny  ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie

Niebieska Linia

 

2017-05-25 10:52:56
Sprawozdania

2015-05-18 15:02:27
Przemoc w rodzinie

2015-05-18 14:59:20
Jak odmawiać i nie stracić przyjaciół

2015-05-18 14:56:53
Alkoholizm a przemoc w rodzinie

2015-05-18 14:54:49
Dorosłe dzieci alkoholików

2015-05-18 14:53:58
Dzieci w rodzinie z problemem alkoholowym

2015-05-18 14:52:54
Rodzina z problemem alkoholowym

2015-05-18 14:51:24