Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Podziękowania oraz relacje z Gminnego Dnia Seniora

2017-12-12 14:48:14
Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach, woj. pomorskie” ZP.252.2.2017

2017-11-17 13:17:19
UNIEWAŻNIENIE NABORU! Kierownik Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach ogłasza nabór na wolne stanowisko urzędnicze ds. Obsługi Kasy w Ośrodku Pomocy Społecznej w Łęczycach w wymiarze 1/2 etatu

2017-05-26 13:49:33
Grupa wsparcia dla osób doświadczających przemocy

2017-02-23 11:07:59
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach przedstawia plan postępowań o udzielenie zamówień jakie przewiduje przeprowadzić w 2017 rok

2017-01-26 14:00:45
Program Rodzina 500 +

2016-04-12 13:30:24
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach ogłasza przetarg nieograniczony na : " Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

2015-12-18 13:26:29
Uwaga osoby pobierające świadczenia z funduszu alimentacyjnego

2015-09-02 11:47:04
Informacja dla osób pobierających świadczenia rodzinne w okresie zasiłkowym 2015/2015

2015-09-02 11:45:17
Informacja o wynikach naboru na wolne stanowisko: Asystent rodziny

 
2015-03-17 13:45:58