Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2017 ROK

2018-10-10 10:44:10
Oświadczenie majątkowe Pani Moniki Naczk - p.o. Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim

2018-10-01 15:51:18
Oświadczenie majątkowe Dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim Pani Marioli Chełminiackiej - Mazur Oświadczenie złożone w związku z zakończeniem pełnienia funkcji dyrektora szkoły

2018-09-03 09:21:39
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH - ZA 2016 ROK

2017-07-11 09:03:22
OŚWIADCZENIA MAJĄTKOWE KIEROWNIKÓW JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZA 2015 ROK

2017-07-11 09:01:04
Teresa Hinc- Oświadczenie majątkowe w związku z powołaniem na stanowisko dyrektora w Zespole Szkół i Przedszkola w Strzebielinie-Osiedlu

2015-10-02 09:41:04
Tersa Hinc -Oświadczenie majątkowe złożone w związku z odwołaniem funkcji dyrektora w Zespole Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu

2015-09-25 11:06:05
Hanna Mancewicz - Dyrektor Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach z siedzibą w Strzebielinie - Oświadczenie za 2014 r. w załączeniu korekta do oświadczenia

2015-09-23 10:42:16
Teresa Hinc - Dyrektor Zespołu Kształcenia i Wychowania w Strzebielinie Osiedlu - Oświadczenie za 2014 r.

2015-06-23 14:55:18
Barbara Wilczyńska - Kierownik Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej - Oświadczenie za 2014 r.

2015-06-23 14:52:04