Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
G?ówczewska Ilona - p.o. Skarbnika Gminy

 
2011-09-19 14:18:36
Mielewczyk Arkadiusz - referent ds. gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa, energetyki i inwestycji własnych

 
2011-09-18 22:51:10
Mielewczyk Arkadiusz - referent ds. gospodarki komunalnej, budownictwa i drogownictwa, energetyki i inwestycji własnych

 
2011-09-18 22:48:58
Agnieszka Gruba- Formela - stanowisko d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji

 
2011-09-18 22:46:03
Dariusz Szweda - Z-ca Wójta Gminy Łęczyce

 
2011-09-18 22:44:05
Ewa Kowalczyk - Kierownik USC Łęczyce

 
2011-09-18 22:42:13
Agnieszka Gruba - stanowisko d/s pozyskiwania środków pozabudżetowych, promocji

 
2011-09-18 22:39:50
Izabela Kwidzińska - Insp. d/s obywatelskich i ewidencji ludności

 
2011-09-18 22:36:07
Elżbieta Kowalczyk - Insp. d/s działalności gospodarczej, kultury i sportu, współpracy z organizacjami pozarządowymi i GKRPA

 
2011-09-18 22:34:19
Bożena Pruchniewska - Insp. d/s gospodarki gruntami i geodezji

 
2011-09-18 22:32:40