Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Łęczyce ogłasza I otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym i innym podmiotom prowadzącym działalność pożytku publicznego na realizację zadania publicznego

2018-04-26 14:54:13
Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2018 r. ROA.423.01.2018.AC z dnia 16.03.2018 r.

2018-04-26 14:51:37
Zaproszenie dla przedstawicieli oraganizacji pozarządowych na spotkanie z przedstawicielami Narodowego Instytutu Wolności

2018-03-13 10:58:29
Konsultacje - Program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2018 rok

2017-11-30 14:49:50
Uchwała nr V/298/16 Zarządu Powiatu Wejherowskiego z dnia 29 listopada 2016 r. w sprawie powołania Powiatowej Rady Działalności Pożytku Publicznego w Wejherowie

2017-10-24 14:52:46
Wójt Gminy Łęczyce ogłasza I otwarty konkurs ofert mający na celu przyznanie dotacji organizacjom pozarządowym

2017-06-08 15:20:10
Konkurs na dofinansowanie zadań z zakresu sportu na terenie Gminy Łęczyce w 2017 rok ROA.423.01.20177.AC

2017-06-08 15:17:22
Informacja dotycząca nowych druków w ramach otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych

2017-03-23 10:30:38
Ogłoszenie o możliwości zgłaszania uwag do oferty złożonej przez Gminny Związek Rolników, Kółek i Organizacji Rolniczych - Gminna Rada Kół Gospodyń Wiejskich w Łęczycach na realizację zadania publicznego pn.: Gminny Konkurs Palm Wielkanocnych"

2017-03-21 15:18:02
Nabór na członków Komisji Konkursowych przy rozpatrywaniu ofert na realizację zadań publicznych w ramach otwartych konkursów ofert na podstawie "Programu współpracy Wojewody Pomorskiego z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2017"

2017-02-03 08:16:44