Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.100.2013 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31.12.2013 r.w sprawie wypłaty ekwiwalentu za pranie i naprawę odzieży roboczej dla pracowników na stanowiskach pomocnicznych Urzędu Gminy Łęczyce

2016-07-04 09:10:35
Zarządzenie Nr 0050.101.2013 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie powołania Zastępcy Wójta Gminy

2016-07-04 09:08:23
Zarządzenie Nr 0050.102.2013 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie zmiany Regulaminu Wynagrodzenia Pracowników Urzędu Gminy Łęczyce zatwierdzonego zarządzeniem Nr 0050.3.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05 stycznia 2012 roku

2016-07-04 09:05:25
Zarządzenie Nr 0050.104.2013 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie : wprowadzenia procedur zarządzania ryzykiem w Urzędzie Gminy Łęczyce

2016-07-01 08:35:08
Zarządzenie Nr 0050.103.2013 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie wprowadzenia Instrukcji obiegu i kontroli dokumentów księgowych oraz procedur dokonywania wydatków budżetowych.

2016-05-17 07:55:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.93.2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 03.12.2013 ROK W SPRAWIE POWOŁANIA KOMISJI PRZETARGOWEJ DO PRZEPROWADZENIA POSTĘPOWANIA W SPRAWIE UDZIELENIA ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO NR RIR.271.19.2013 "SPORZĄDZANIE MIEJSCOWYCH PLANÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁECZYCE: CZĘŚĆ 1 ZAMÓWIENIA- DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO ROZŁAZINO, GM. ŁĘCZYCE( ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY ŁĘCZYCE NRXL/93/2013 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU), CZĘŚĆ 2 ZAMÓWEINIA- DLA FRAGMENTÓW OBRĘBÓW GEODEZYJNYCH ROZŁAZINO, NAWCZ I ŁÓWCZ GÓRNY, GM. ŁĘCZYCE (ZGODNIE Z UCHWAŁĄ RADY GMINY ŁECZYCE NR XL/94/2013 Z DNIA 10 PAŹDZIERNIKA 2013 ROKU)"

 
2014-01-29 12:47:04
ZARZĄDZENIE NR 0050.98.2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE UTWORZENIA PLACÓWKI WSPARCIA DZIENNEGO W FORMIE OPIEKUŃCZO-WYCHOWAWCZEJ POD NAZWĄ "PLACÓWKA WSPARCIA DZIENNEGO-ŚWIETLICA PROFILAKTYCZNO-SOCJOTERAPEUTYCZNA PRZY KOMISJI ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH W ŁĘCZYCACH" ORAZ NADANIA JEJ STATUTU.

 
2014-01-29 12:34:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31 GRUDNIA 2013 ROK W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2013 ROK

 
2014-01-14 08:42:18
ZARZĄDZENIE NR 0050.97.2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 13 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2013 ROK

 
2014-01-14 08:36:33
ZARZĄDZENIE NR 0050.95.2013 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 06.12. 2013 ROKU W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2013 ROK

 
2013-12-13 13:27:38