Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr IV/25/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie diet przysługującym radnym Gminy Łęczyce, członkom komisji Rady Gminy Łęczyce oraz sołtysom.

 
2011-05-11 13:38:10
Uchwała Nr IV/24/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2006 roku.

 
2011-05-11 13:37:04
Uchwała Nr IV/23/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2006 rok.

 
2011-05-11 13:36:01
Uchwała Nr IV/22/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie ustalenia wynagrodzenia dla Wójta Gminy Łęczyce.

 
2011-05-11 13:34:59
Uchwała Nr IV/21/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie określenia tygodniowego obowiązkowego wymiaru godzin zajęć nauczycieli realizujących w ramach stosunku pracy obowiązki określone dla stanowisk o różnym tygodniowym obowiązkowym wymiarze godzin.

 
2011-05-11 13:34:05
Uchwała Nr IV/20/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie ustalenia kryteriów i trybu przyznawania nagród dla nauczycieli ze środków specjalnego funduszu nagród.

 
2011-05-11 13:33:11
Uchwała Nr IV/19/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2007 rok.

 
2011-05-11 13:32:22
Uchwała Nr IV/18/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 28.12.2006r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2007rok.

 
2011-05-11 13:31:09
Uchwała Nr III/17/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 14.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Porządku Publicznego Rady Gminy w Łęczycach.

 
2011-05-11 13:30:26
Uchwała Nr III/16/2006 Rady Gminy Łęczyce z dn. 14.12.2006r. w sprawie powołania Komisji Oświaty,Zdrowia,Kultury i Sportu Rady Gminy w Łęczycach.

 
2011-05-11 13:25:00