Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr X/45/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lipca 2007 roku w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu Gminy Łęczyce obejmującego działki o nr ew. 415/3, 416/3 (obecnie 416/6), 414/7 we wsi Łęczyce.

2017-04-03 16:02:44
Uchwała Nr XV/83/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2008 r.

 
2011-05-25 08:36:13
Uchwała Nr XV/82/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie rozpatrzenia skargi Rady Sołeckiej i mieszkańców wsi Wysokie na działalność Wójta Gminy Łęczyce

 
2011-05-25 08:32:44
Uchwała Nr XV/81/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 grudnia 2007 roku w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2007 roku

 
2011-05-25 08:31:14
Uchwała Nr XV/80/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 27 grudnia 2007 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2007 rok

 
2011-05-25 08:25:14
Uchwała Nr XIV/79/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie upoważnienia Przewodniczącego Rady Gminy Łęczyce do dokonania czynności wynikających z ustawy z dnia 18.10.2006 r. o ujawnianiu informacji o dokumentach organów bezpieczeństwa państwa z lat 1944-1990 oraz treści tych dokumentów

 
2011-05-25 08:24:09
Uchwała Nr XIV/78/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie zasad korzystania ze stołówek szkolnych oraz wysokości opłat za posiłki

 
2011-05-25 08:16:28
Uchwała Nr XIV/77/2007 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi oraz odmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2008 rok

 
2011-05-25 08:15:14
Uchwała Nr XIV/76/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Brzeźno Lęborskie obejmującego działki nr 175/10, 175/11, 176/2 i 177/3

 
2011-05-25 08:14:00
Uchwała Nr XIV/75/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 11 grudnia 2007 r. w sprawie wyrażenia zgody na nieodpłatne przejęcie do zasobów mienia gminnego działek nr 351/27 i 352/20 położonych w Strzebielinie stanowiących drogi, od Ludwika i Marii Janiny, mał. Wróbel

 
2011-05-25 08:12:52