Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXV/61/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie uchwalenia Strategii Rozwiązywania Problemów Społecznych na lata 2008 - 2018.

2017-09-13 15:02:24
Uchwała Nr XXVI/72/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2008 roku

 
2011-05-08 21:41:05
Uchwała Nr XXVI/71/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok

 
2011-05-08 21:37:39
Uchwała Nr XXV/70/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2009 r.

 
2011-05-08 21:20:34
Uchwała Nr XXV/69/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na udzielenie bonifikaty od opłat rocznych za oddanie nieruchomości w trwały zarząd dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych

 
2011-05-08 21:17:40
Uchwała Nr XXV/68/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany siedziby zakładu budżetowego

 
2011-05-08 21:15:33
Uchwała Nr XXV/67/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 r.

 
2011-05-08 21:12:53
Uchwała Nr XXV/66/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zaciągnięcia kredytu na sfinansowanie deficytu budżetowego

 
2011-05-08 21:10:14
Uchwała Nr XXV/65/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu gminy na 2008 rok.

 
2011-05-08 21:07:36
Uchwała Nr XXV/64/2008 Rady Gminy Łęczyce z dnia 12 grudnia 2008 r. w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż w drodze przetargu ograniczonego zabudowanej nieruchomosci komunalnej położonej w Kaczkowie stanowiącej działkę nr 68/11.

 
2011-05-08 21:05:23