Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XXVII/14/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 26 lutego 2009 r. w sprawie uchwalenia diet przysługującym sołtysom Gminy Łęczyce

 
2012-04-13 15:34:30
Uchwała nr XXXVII/93/2009 Rsdy Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 r. w sprawie zatwierdzenia planu kontroli Komisji Rewizyjnej na rok 2010

 
2011-05-06 13:26:21
Uchwała Nr XXXVII/92/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 r w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 r.

 
2011-05-06 13:22:50
Uchwała Nr XXXVII/91/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawienie zatwierdzenia Planu Odnowy Miejscowości Strzebielino Osiedle

 
2011-05-06 13:19:53
Uchwała Nr XXXVII/90/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie nieopłatnego przejecia mieszkań od Agencji Nieruchomości Rolnych

 
2011-05-06 13:17:52
Uchwała Nr XXXVII/89/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie wniosku o rozwiązanie za porozumieniem stron porozumienia Starosty Wejherowskiego oraz Rady Gminy Łęczyce z dnia 3 marca 2001 roku w sprawie powierznia niektórych zadań i kompetencji z zakresu działania Staropsty Wejherowskiego do prowadzenia przez organy Gminy Łęczyce.

 
2011-05-06 13:16:45
Uchwa?a Nr XXXVII/88/2009 Rady Gminy ??czyce z dnia 29 grudnia 2009 roku w sprawie bud?etu gminy na 2010 rok

 
2011-05-06 13:05:42
Uchwała Nr XXXVII/87/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację remontu dróg powiatowych na terenie Gminy Łęczyce

 
2011-05-06 12:59:23
Uchwała Nr XXXVII/86/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy Gminy Łęczyce z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na 2010 r.

 
2011-05-06 12:56:22
Uchwała Nr XXXVII/85/2009 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2009 roku w sprawie zmiany budżetu gminy na 2009 rok

 
2011-05-06 12:50:42