Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XVII/111/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012R.

 
2012-01-17 14:33:34
UCHWAŁA NR XVII/110/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PRZECIWDZIAŁANIA NARKOMANII DLA GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK

 
2012-01-17 14:31:21
UCHWAŁA NR XVII/109/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA GMINNEGO PROGRAMU PROFILAKTYKI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW ALKOHOLOWYCH DLA GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK

 
2012-01-17 14:28:37
UCHWAŁA NR XVII/108/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE PRZYSTĄPIENIA GMINY ŁĘCZYCE DO REALIZACJI PROJEKTU WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI (PRIORYTET VII, DZIAŁANIE 7.3)

 
2012-01-17 14:23:35
UCHWAŁA NR XVII/107/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKRESU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2011 ROKU

 
2012-01-17 14:22:28
UCHWAŁA NR XVII/106/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE ZMIANY UCHWAŁY BUDŻETOWEJ NA ROK 2011

 
2012-01-17 14:15:15
UCHWAŁA NR XVII/105/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE UCHWALENIA ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2011-2016

 
2012-01-17 14:09:53
UCHWAŁA NR XVI/104/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE ROZPATRZENIA SKARGI NA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

 
2011-12-27 08:07:33
UCHWAŁA NR XVI/103/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE PRZEZNACZENIA DO SPRZEDAŻY LOKALU MIESZKALNEGO NR 2 W CHMIELEŃCU NR 18 ORAZ ZGODY NA UDZIELENIE BONIFIKATY OD CENY LOKALU

 
2011-12-27 08:05:10
UCHWAŁA NR XVI/102/2011 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2011 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

 
2011-12-27 08:02:16