Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XXIX/102/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W PRZEDMIOCIE STWIERDZENIA WYGAŚNIĘCIA MANDATU RADNEGO GRZEGORZA MAZIUK W OKRĘGU WYBORCZYM NR 7 W STRZEBIELINIE OSIEDLE

 
2013-01-03 09:30:45
UCHWAŁA NR XXIX/101/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE PLANU PRACY KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2012 ROK

 
2013-01-03 09:29:30
UCHWAŁA NR XXIX/100/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE UDZIELENIA POMOCY FINANSOWEJ POWIATOWI WEJHEROWSKIEMU NA REALIZACJĘ ZADAŃ INWESTYCYJNYCH NA DROGACH POWIATOWYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

 
2013-01-03 09:26:50
UCHWAŁA NR XXIX/99/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE USTALENIA PLANU SIECI PUBLICVZNYCH SZKÓŁ PODSTAWOWYCH, GIMNAZJÓW I OKREŚLENIA GRANIC ICH OBWODÓW NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE

 
2013-01-03 09:23:46
UCHWAŁA NR XXIX/98/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRADZANIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

 
2013-01-03 09:12:01
UCHWAŁA NR XXIX/97/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE USTALENIA WZORU DEKLARACJI O WYSOKOŚCI OPŁATY ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI SKŁADANEJ PRZEZ WŁAŚCICIELI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONYCH NA OBSZARZE GMINY ŁĘCZYCE.

 
2013-01-03 09:08:40
UCHWAŁA NR XXIX/96/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE WYBORU METODY USTALENIA OPŁATY ORAZ STAWKI ZA GOSPODAROWANIE ODPADAMI KOMUNALNYMI

 
2013-01-03 09:06:35
UCHWAŁA NR XXIX/95/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2012 ROKU

 
2013-01-03 09:02:25
UCHWAŁA NR XXIX/94/2012 RADY GMINY ŁECZYCE Z DNIA 28 GRUDNIA 2012 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2012 ROK

 
2013-01-03 08:33:16
UCHWAŁA NR XXVIII/93/2012 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 12 GRUDNIA 2012 R W SPRAWIE PODZIAŁU GMINY ŁĘCZYCE NA OKRĘGI WYBORCZE

 
2012-12-18 14:09:56