Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR XLIII/140/2013 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2013 ROKU W SPRAWIE WYRAŻENIA ZGODY NA NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE DO ZASOBÓW MIENIA GMINNEGO DZIAŁKI NR 693/1 POŁOŻONEJ W STRZEBIELINIE

 
2014-01-16 14:51:56
Uchwała Nr XLIII/142/2013 z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu kontroli Komisji Rewizyjnej na 2014 r.

 
2014-01-08 15:20:11
Uchwała Nr XLIII/141/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zatwierdzenia i realizacji Gminnego Programu wspierania Rodziny w Gminie Łęczyce na lata 2014-2016.

 
2014-01-08 15:17:29
Uchwała Nr XLIII/139/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia regulaminu wynagrodzenia nauczycieli oraz zasad przyznawania i wypłacania dodatków socjalnych dla nauczycieli zatrudnionych w szkołach Gminy Łęczyce

 
2014-01-08 15:10:57
Uchwała Nr XLIII/138/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat za kształcenie nauczycieli zatrudnionych w szkołach prowadzonych przez Gminę Łęczyce w roku 2014

 
2014-01-08 15:07:38
Uchwała Nr XLIII/137/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie udzielenia pomocy finansowej Powiatowi Wejherowskiemu na realizację zadań inwestycyjnych na drogach powiatowych na terenie Gminy Łęczyce.

 
2014-01-08 15:03:40
Uchwała Nr XLIII/136/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia w roku 2014 kredytu długoterminowego

 
2014-01-08 15:00:55
Uchwała Nr XLIII/135/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z NFOŚiGW

 
2014-01-08 14:58:13
Uchwała Nr XLIII/134/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie zaciągnięcia pożyczki długoterminowej z EFRWP

 
2014-01-08 14:53:59
Uchwała Nr XLIII/133/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2013 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2013 roku

 
2014-01-08 14:49:42