Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
UCHWAŁA NR III/18/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE TRYBU UDZIELENIA I ROZLICZENIA DOTACJI W ROKU BUDŻETOWYM 2015 DLA NIEPUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI, NIEPUBLICZNYCH INNYCH FORM WYCHOWANIA PRZEDSZKOLNEGO PROWADZONYCH NA TERENIE GMINY ŁĘCZYCE ORAZ TRYBU I ZAKRESU KONTROLI PRAWIDŁOWOŚCI ICH WYKORZYSTANIA.

 
2015-01-23 12:31:54
UCHWAŁA NR III/17/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE PLANU DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ KWOTY DOFINANSOWANIA OPŁAT ZA KSZTAŁCENIE NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH PROWADZONYCH PRZEZ GMINĘ ŁĘCZYCE W ROKU 2015 R.

 
2015-01-23 12:28:59
UCHWAŁA NR III/16/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE USTALENIA REGULAMINU WYNAGRODZENIA NAUCZYCIELI ORAZ ZASAD PRZYZNAWANIA I WYPŁACANIA DODATKÓW SOCJALNYCH DLA NAUCZYCIELI ZATRUDNIONYCH W SZKOŁACH GMINY ŁĘCZYCE

 
2015-01-23 12:26:53
UCHWAŁA NR III/15/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE ZATWIERDZENIA PLANU KONTROLI KOMISJI REWIZYJNEJ NA 2015 ROK

 
2015-01-23 12:24:23
UCHWAŁA NR III/14/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE USTALENIA WYKAZU WYDATKÓW, KTÓRE NIE WYGASAJĄ Z KOŃCEM ROKU BUDŻETOWEGO 2014 R.

 
2015-01-23 12:22:13
UCHWAŁA NR III/13/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA W SPRAWIE ZMIANY WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŁĘCZYCE NA LATA 2014-2019

 
2015-01-23 12:20:36
UCHWAŁA NR III/12/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 30 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2014 ROK

 
2015-01-23 12:18:46
UCHWAŁA NR II/11/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE USTALENIA WYNAGRODZENIA DLA WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE

 
2014-12-23 07:44:23
UCHWAŁA NR II/10/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE POWOŁANIA SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCACH

 
2014-12-23 07:42:09
UCHWAŁA NR II/9/2014 RADY GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 15 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE ODWOŁANA SKŁADU RADY SPOŁECZNEJ SAMODZIELNEGO PUBLICZNEGO ZAKŁADU OPIEKI ZDROWOTNEJ W ŁĘCZYCACH

 
2014-12-23 07:38:55