Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.17.2014 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 marca 2014 r. w sprawie powołania stałego Zespołu zadaniowego do opracowania identyfikacji i oceny ryzyka w Urzędzie Gminy Łęczyce

2016-07-27 08:45:02
Zarządzenie Nr 0050.106.2014 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2014 roku w sprawie zmiany zarządzenia Nr 0050.4.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 05.01.2012 r w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce.

2015-05-25 15:19:25
Zarządzenie Nr 0050.73.2014 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 15.09.2015 r. w sprawie utworzenia Systemu Stałych Dyżurów w Gminie Łęczyce

2015-05-21 13:08:21
ZARZĄDZENIE NR OO5O.105.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE ROZŁAZINO

 
2015-01-09 09:12:57
ZARZĄDZENIE NR 0050.104.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE BRZEŹNO LĘBORSKIE

 
2015-01-09 09:11:13
ZARZĄDZENIA NR 0050.103.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31 GRUDNIA 2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE STRZEBIELINO

 
2015-01-09 09:09:19
ZARZĄDZENIE NR 0050.102.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE STRZEBIELINO OSIEDLE

 
2015-01-09 09:07:44
ZARZĄDZENIE NR 0050.101.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE BOŻEPOLE WIELKIE

 
2015-01-09 09:03:29
ZARZĄDZENIE NR 0050.100.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 R. W SPRAWIE ZARZĄDZENIA WYBORÓW SOŁTYSA W SOŁECTWIE ŁĘCZYCE

 
2015-01-09 09:02:00
ZARZĄDZENIE NR 0050.99.2014 WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE Z DNIA 31.12.2014 R. W SPRAWIE ZMIANY BUDŻETU GMINY ŁĘCZYCE NA 2014 R.

 
2015-01-09 08:47:42