Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Uchwała Nr XIV/85/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 30.11.2015r. w sprawie określenia wysokości stawek podatku od nieruchomości na obszarze gminy Łęczyce

2016-01-29 09:06:40
Uchwała Nr XVI/109/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia Diagnozy Edukacyjnej szkół kształcenia ogólnego na obszarze Gminy Łęczyce na wspracie z EFS w ramach osi priorytetowej 3 Edukacja RPO WP 2014-2020

2016-01-28 08:33:15
Uchwała Nr XVI/106/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Łeczyce na lata 2015-2019

2016-01-04 10:53:42
Uchwała Nr XV/102/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu cz. działki nr 93/9 i działki nr 105/1 w obrębie geodezyjnym Bożepole Male, gmina Łęczyce

2016-01-04 10:53:05
Uchwała Nr XV/100/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach do wywozu 1 m³ nieczystości płynnych, gromadzonych w zbiornikach bezodpływowych

2016-01-04 10:52:24
Uchwała Nr XV/99/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia stawki dotacji przedmiotowej na 2016 rok dla Gminnego Zakładu Usług Komunalnych w Łęczycach na pokrycie kosztów utrzymania 1 m² powierzchni zieleni gminnej na terenie Gminy Łęczyce

2016-01-04 10:51:46
Uchwała Nr XVI/108/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie zatwierdzenia planu Komisji Rewizyjnej na 2016 rok

2016-01-04 10:49:53
Uchwała Nr XVI/107/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 r. w sprawie ustalenia wykazu wydatków, które nie wygasają z końcem roku budżetowego 2015

2016-01-04 10:46:44
Uchwała Nr XVI/105/2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 29 grudnia 2015 w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 rok

2016-01-04 10:41:18
Uchwała Nr XV/104.2015 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 grudnia 2015 r w prawie trybu udzielenia i rozliczenia dotacji dla niepublicznych przedszkoli, innych form wychowania przedszkolnego prowadzonych na terenie Gminy Łęczyce oraz trybu i zakresu kontroli prawidłowości ich wykorzystania

2016-01-04 10:38:20