Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Zarządzenie Nr 0050.124.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 31 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 r.

2016-02-15 13:58:32
Zarządzenie Nr 0050.123.2015 Wójta Gminy Łęczycez dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie kontroli wykonywania zadań obronnych na terenie gminy Łęczyce w roku 2016

2016-02-10 13:36:51
Zarządzenie Nr 0050.122.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 30 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łeczyce na 2015 rok

2016-01-12 10:30:02
Zarządzenie Nr 0050.92.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 10.09.2015 r. w sprawie realizacji obowiązku informowania pracowników o występujacym na stanowisku pracy ryzyku zawodowym

2016-01-05 09:02:07
Zarządzenie Nr 0050.120.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 23.12.2015 r w sprawie powołania Sądu konkursowego oraz określenia organizacji, składu i trybu pracy Sądu konkursowego do przeprowadzenia konkursu urbanistyczno-architektonicznego na projekt koncepcyjny nowego budynku Urzędu Gminy w Łęczycach

2016-01-05 08:43:06
Zarządzenie Nr 0050.121.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 28 grudnia 2015 roku w sprawie nieodpłatnego przekazania wykonanych projektów budowy biblioteki i czytelni w Brzeźnie Lęborskim na rzecz Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki w Łęczycach

2016-01-05 08:42:39
Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 22 grudnia 2015 roku w sprawie powołania Dyrektora Gminnej Instytucji Kultury i Biblioteki

2016-01-05 08:36:00
Zarządzenie Nr 0050.119.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Łęczyce na 2015 r.

2016-01-05 08:33:05
Zarządzenie Nr 0050.118.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 16 grudnia 2015 roku w sprawie: zmiany Zarządzenia Nr 0050.4.2012 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 5 stycznia 2012 roku w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Gminy Łęczyce

2016-01-05 08:27:42
Zarządzenie Nr 0050.117.2015 Wójta Gminy Łęczyce z dnia 07 grudnia 2015 r. w sprawie rocznej inwentaryzacji aktywów i pasywów oraz powołania Komisji Inwentaryzacyjnej

2015-12-14 12:13:55