Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.102.2011.JIG

 
2013-09-18 15:22:17
Obwieszczenie RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.101.2011.JIG.bcm

 
2013-09-18 15:20:35
Zawiadomienie Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Gdańsku RDOś-Gd-WOO.4200.3.93.2011.JIG pn. ,, Budowa drogi ekspresowewj S6 na odcinku Lębork ( wraz z obwodnicą Lęborka)-Obwodnica Trójmiasta" wraz z przebudową linii wysokiego napjęcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2

 
2013-07-08 15:18:26
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku w sprawie ponownego podania do publicznej wiadomości informacji o możliwości zapoznania się z dokumentacją, dotyczącą postęowania w sprawie oceny oddziaływania na środowisko przedsięwzięcia pn.: ,, Budowa drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork( wraz z obwodnicą Lęborka) -Obwodnica Trójmiasta" wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2

 
2013-02-26 12:19:55
Zawiadomienie RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.77.2011.JIG dot. ,, Budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork( wraz z obwodnicą Lęborka)- obwodnica Trójmiasta" wraz z przebudową linii wysokiego napięcia w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2

 
2013-02-26 10:39:04
OBWIESZCZENIE RDOŚ-Gd-WOO.4200.3.71.2011.JIG

 
2012-11-29 09:10:48
TRASA S6

 
2012-02-16 13:08:40
Obwieszczenie Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku o wszczęciu postepownia o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn.:. ,, Budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku Lębork ( wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta" wraz z przebudową linii wysokiego napiecia, w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2

 
2011-09-14 11:43:17
Zawiadomienie Regionalnego Dyrektora Ochrony ?rodowiska w Gda?sku o wszcz?ciu postepownia administracyjnego dot. ,, Budowy drogi ekspresowej S6 na odcinku L?bork ( wraz z obwodnic? L?borka) - Obwodnica Trójmiasta" wraz z przebudow? linii wysokiego napiecia, w przebiegu wyznaczonym korytarzem WARIANTU II-A2

 
2011-09-14 11:33:44
STUDIUM TECHNICZNO-EKONOMICZNO-ŚRODOWISKOWE budowy drogi ekspresowej S6 Lębork (wraz z obwodnicą Lęborka) - Obwodnica Trójmiasta

 
2011-09-14 11:32:13