Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wgladu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Rozłazino obejmującego działkę nr 530/7 wraz z prognozą oddziaływania na środowisko-GP.6721.2.2011

 

2012-10-05 14:48:05
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3,98,62/1, 62/2, 63, 49, 3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109,1, 1,2,40, , 41, 42, 43, 64, 4/2, 5, 6, 11/1, 14, 8/3, 7, 39, 44, 45, 46, 47, 48, 51/1, 51/2, cz 50/2, cz.61, 102, 103, 110/1, 112,113, cz 118, 159, 166/1, 167/1, 167/2 i cz 164/1 położonych w obrębie Strzelęcino w gminie Łęczyce

 
2012-06-29 10:11:24
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, zatwierdzonego uchwałą nr V/4/2007 Rady Gminy Łęczyce z dnia 08 lutego2007 roku wraz z prognozą oddziaływania na środowisko.

 
2012-06-20 09:07:31
OBWIESZCZENIE o przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek 328/1, 328/2, 328/3, 328/4, 328/5, 328/6, 328/7, 328/8, 328/9, 328/10, 328/11, 328/12, 328/13, 328/14, 328/15 położonych w obrębie geodezyjnym Dąbrówka Wielka, gmina Łęczyce,

 
2012-02-09 13:41:49
Obwieszczenie o możliwości zapoznania sie z opracowaniem ekofizjologicznym dla potrzeb miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego fragmentów obrębów geodezyjnych Brzeźno Lęborskie, Pużyce, Świchowo i Chrzanowo w Gminie Łęczyce

 
2011-09-14 14:18:46