Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.1.2016.AB

2016-11-24 14:02:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.2.2015.PK z dnia 21.04.2016 r

2016-04-21 11:26:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie,gmina Łęczyce RIR.6721.1.2015.PK z dnia 21.04.2016 r.

2016-04-21 11:20:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3, 98. 62/1, 62/2, 63, 49,3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2,40,41,42,43,64,4/2,5,6,11/1,14,8/3,7,39,44,45,46,47,48,51/1,51/2, cz.50/2, cz.61,102,103,110/1,112,113, cz.118,159,166/1,167/1, 167/2 i cz. 164/1 w obrębie geodezyjnym Strzelęcino, gmina Łęczyce GP.6721.7.2011 z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:19:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.3.2015.PK z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:10:50
Obwieszczenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo uchwalono uchwałą Nr XVIII/2/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r. RIR.6721.5.2014.PK z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:09:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.1.2015.PK z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-07-23 09:52:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.2.2015.PK z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-07-23 09:51:02
Obwieszczenia Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. RIR.6720.1.2015.PK z dnia 23 licpa 2015 r.

2015-07-23 09:38:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo, gmina Łęczyce RIR. 6721.5.2014.PK z dnia 05.02.2015 r.

 
2015-02-05 07:48:28