Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-08-31 08:43:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino gmina Łęczyce

2017-08-31 08:41:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-05-25 09:43:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r.

2017-04-13 08:19:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23 marca 2017 r.

2017-03-23 11:03:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.01.2017 r.

2017-01-27 08:12:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.

2016-12-08 12:04:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.12.2016 r.

2016-12-08 12:02:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. RIR.6721.1.2016.PK/DB z dnia 28.11.2016 r.

2016-11-28 11:11:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.2.2016.AB

2016-11-24 14:06:13