Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu RIR.6721.5.2018.KMa

2018-11-22 10:08:21
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obręb Godętowo gmina Łęczyce Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2018-08-02 08:22:12
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce RIR.6721.4.2018.KMa z dnia 19.07.2018 r.

2018-07-19 08:11:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.1.2018.KM

2018-02-22 13:43:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.3.2017.KM

2018-02-22 10:03:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.2.2018.KM

2018-02-22 09:42:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.02.2018 r. dla wymienionych działek w obrębie Godętowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-08 10:46:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu działek 38/1, 38/2 i 39 obręb Łówcz Górny

2017-11-23 08:04:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:12:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:06:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-08-31 08:43:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino gmina Łęczyce

2017-08-31 08:41:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-05-25 09:43:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r.

2017-04-13 08:19:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23 marca 2017 r.

2017-03-23 11:03:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.01.2017 r.

2017-01-27 08:12:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.

2016-12-08 12:04:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.12.2016 r.

2016-12-08 12:02:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. RIR.6721.1.2016.PK/DB z dnia 28.11.2016 r.

2016-11-28 11:11:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.2.2016.AB

2016-11-24 14:06:13
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.1.2016.AB

2016-11-24 14:02:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.2.2015.PK z dnia 21.04.2016 r

2016-04-21 11:26:13
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie,gmina Łęczyce RIR.6721.1.2015.PK z dnia 21.04.2016 r.

2016-04-21 11:20:51
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działek nr: 104/3, 100/3, 98. 62/1, 62/2, 63, 49,3, 4/1, 158/1, 116/4, 116/3, 109/1, 2,40,41,42,43,64,4/2,5,6,11/1,14,8/3,7,39,44,45,46,47,48,51/1,51/2, cz.50/2, cz.61,102,103,110/1,112,113, cz.118,159,166/1,167/1, 167/2 i cz. 164/1 w obrębie geodezyjnym Strzelęcino, gmina Łęczyce GP.6721.7.2011 z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:19:07
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.3.2015.PK z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:10:50
Obwieszczenie do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce dla części obszarów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie i Chrzanowo uchwalono uchwałą Nr XVIII/2/2004 Rady Gminy Łęczyce z dnia 23 lutego 2004 r. RIR.6721.5.2014.PK z dnia 24.03.2016 r.

2016-03-24 08:09:21
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.1.2015.PK z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-07-23 09:52:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce RIR.6721.2.2015.PK z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-07-23 09:51:02
Obwieszczenia Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r. RIR.6720.1.2015.PK z dnia 23 licpa 2015 r.

2015-07-23 09:38:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentów obrębów geodezyjnych Kaczkowo, Wysokie, Chrzanowo, gmina Łęczyce RIR. 6721.5.2014.PK z dnia 05.02.2015 r.

 
2015-02-05 07:48:28
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Godętowo, gmina Łęczyce, do sporządzenia ktorego przystąpiono zgodnie z uchwałą Nr XXXII/24/2013 Rady Gminy Łęczyce z dnia 18 marca 2013 r. RIR.6721.1.2013.PK z dnia 05.02.2015 r.

 
2015-02-05 07:45:39
OBWIESZCZENIE GP.6721.7.2011

 
2015-01-20 14:49:18
OBWIESZCZENIE RIR.6721.4.2014.PK

 
2014-12-11 15:06:02
OBWIESZCZENIE RIR.6721.2.2014.PK

 
2014-12-11 15:03:07
OBWIESZCZENIE RIR.6721.3.2014.PK


2014-12-11 15:01:12
OBWIESZCZENIE RIR.6720.1.2014.PK

 
2014-12-11 14:58:06
Obwieszczenie o przystąpieniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce RIR.6721.1.2014.PK z dnia 23.10.2014 r.

 
2014-10-23 08:42:53
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego Nr GP.6721.7.2011 z dnia 25.09.2014 r.

 
2014-09-26 08:59:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce

 
2014-07-31 07:49:36
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 393, położonej na terenie obrębu geodezyjnego Łęczyce, gmina Łęczyce. RIR.6721.6.2013.PK z dnia 12.06.2014r.

 
2014-06-13 07:48:48
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE RIR.6721.4.2013.PK Z DNOIA 05.12.2013 R.

 
2013-12-05 08:45:09
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE RIR.6721.5.2013.PK Z DNIA 05.12.2013

 
2013-12-05 08:39:17
OBWIESZCZENIE O WYŁOŻENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU: MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 123 POŁOŻONEJ W OBRĘBIE GEODEZYJNYM CHMIELENIEC, W GMINIE ŁĘCZYCE RIR.6721.3.2012.PK Z DNIA 05.12.2013R.

 
2013-12-05 08:32:19
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE O PRZYSTĄPIENIU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA FRAGMENTU OBRĘBU GEODEZYJNEGO BOŻEPOLE WIELKIE GMINA ŁĘCZYCE RIR.6721.3.2013.PK Z DNIA 07.11.2013

 
2013-11-07 10:26:19
OBWIESZCZENIE O WYŁOZENIU DO PUBLICZNEGO WGLĄDU PROJEKTU MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA TERENU DZIAŁKI NR 98/1 W OBRĘBIE GEODEZYJNYM BOŻEPOLE WIELKIE W GMINIE ŁĘCZYCE RIR.6721.2.2013.PK Z DNIA 7 LISTOPADA 2013 R.

 
2013-11-07 10:22:54
OBWIESZCZENIE WÓJTA GMINY ŁĘCZYCE O PRZYSTĄPIENIU DO SPORZĄDZENIA MIEJSCOWEGO PLANU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DLA DZIAŁKI NR 393 POŁOŻONEJ NA TERENIE OBRĘBU GEODEZYJNEGO ŁĘCZYCE, GMINA ŁECZYCE RIR.6721.6.2013.PK Z DNIA 7 LISTOPADA 2013

 
2013-11-07 10:19:41
MPZP Strzebilino - zmiana 2013

 
2013-08-14 12:09:26
MPZP Strzebielono - zmiana 2012

 
2013-08-14 12:07:30
MPZP Rozłazino - 2012

 
2013-08-14 12:03:40
MPZP Dąbrówka - 2013

 
2013-08-14 12:01:54