Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu RIR.6721.5.2018.KMa

2018-11-22 10:08:21
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obręb Godętowo gmina Łęczyce Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2018-08-02 08:22:12
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce RIR.6721.4.2018.KMa z dnia 19.07.2018 r.

2018-07-19 08:11:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.1.2018.KM

2018-02-22 13:43:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.3.2017.KM

2018-02-22 10:03:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.2.2018.KM

2018-02-22 09:42:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.02.2018 r. dla wymienionych działek w obrębie Godętowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-08 10:46:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu działek 38/1, 38/2 i 39 obręb Łówcz Górny

2017-11-23 08:04:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:12:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:06:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-08-31 08:43:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino gmina Łęczyce

2017-08-31 08:41:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-05-25 09:43:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r.

2017-04-13 08:19:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23 marca 2017 r.

2017-03-23 11:03:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.01.2017 r.

2017-01-27 08:12:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.

2016-12-08 12:04:03
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.12.2016 r.

2016-12-08 12:02:09
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. RIR.6721.1.2016.PK/DB z dnia 28.11.2016 r.

2016-11-28 11:11:18
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporzadzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego RIR.6721.2.2016.AB

2016-11-24 14:06:13