Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o zmianie uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu Uchwałą nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r. zmieniającą załącznik graficzny nr 1 do uchwały

2019-02-21 09:28:54
Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geod. Strzebielino, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu z dnia 21.02.2019 r.

2019-02-21 09:23:05
Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz do sporządzenia prognozy oddziaływania na środowisko do wymienionego dokumentu RIR.6721.5.2018.KMa

2018-11-22 10:08:21
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki nr 37 obręb Godętowo gmina Łęczyce Uchwały Rady Gminy Łęczyce Nr LII/26/2018 z dnia 23 kwietnia 2018 r.

2018-08-02 08:22:12
Obwieszczenie-Ogłoszenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Łęczyce, gm. Łęczyce RIR.6721.4.2018.KMa z dnia 19.07.2018 r.

2018-07-19 08:11:20
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chrzanowo, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.1.2018.KM

2018-02-22 13:43:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec, gmina Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.3.2017.KM

2018-02-22 10:03:51
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Wysokie, gm. Łęczyce z dnia 22.02.2018 r. RIR.6721.2.2018.KM

2018-02-22 09:42:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 08.02.2018 r. dla wymienionych działek w obrębie Godętowo wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-02-08 10:46:37
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu działek 38/1, 38/2 i 39 obręb Łówcz Górny

2017-11-23 08:04:29