Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dot. terenu działek 38/1, 38/2 i 39 obręb Łówcz Górny

2017-11-23 08:04:29
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Chmieleniec z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:12:01
Ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Brzeźno Lęborskie z dnia 12.10.2017 r.

2017-10-12 08:06:39
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-08-31 08:43:13
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla terenu działki nr 292 w obrębie geodezyjnym Rozłazino gmina Łęczyce

2017-08-31 08:41:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego

2017-05-25 09:43:01
Obwieszczenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla obrębu geodezyjnego Strzebielino, gmina Łęczyce, do sporządzenia którego przystąpiono zgodnie z Uchwałą Nr XLVII/39/2014 r. Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r.

2017-04-13 08:19:04
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 23 marca 2017 r.

2017-03-23 11:03:43
Obwieszczenie o przystąpieniu do sporządzenia zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego z dnia 27.01.2017 r.

2017-01-27 08:12:09
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działek nr ewid. 79/4 i 601 zlokalizowanych w obrębie Bożepole Wielkie, gmina Łęczyce.

2016-12-08 12:04:03