Organizacja urzędu 

 

 

Wójt Gminy

Piotr Wittbrodt

tel. 58 6789 135 wew. 30,31-sekretariat

sekretariat@leczyce.pl

 

Zastępca Wójta, Sekretarz Gminy

mgr Bożena Pruchniewska

tel. 58 674 46 36

sekretarz.ugl@leczyce.pl, sekretariat@leczyce.pl

 

 Skarbnik Gminy

mgr Ilona Główczewska

tel. 58 674 46 41

 

Referaty:

Referat Finansowo-Księgowy

 1. mgr Ilona Główczewska- Skarbnik, Kierownik Referatu Finansowo- Księgowego tel. 58 674 4641
 2. zastępstwo pełni Elżbieta Sosnowska - Z-ca Skarbnika, stanowisko ds. księgowości budżetowej tel. 58 674 46 53
 3. mgr Karolina Fiuk- stanowisko ds. księgowości budżetowej, tel. 58 674 46 56
 4. mgr Anna Leyk- stanowisko ds. płac i ubezpieczeń społecznych, tel. 58 674 46 52
 5. mgr Iwona Formela - stanowisko ds. środków trwałych i podatku VAT, tel. 58 674 46 55
 6. Teresa Kreft- stanowisko ds. księgowości podatkowej, tel. 58 674 46 42
 7. Lucyna Drywa- stanowisko ds. wymiaru podatków , tel. 58 674 46 42
 8. Joanna Jakiel- stanowisko ds. obsługi kasy, tel. 58 674 46 43
 9. mgr Alicja Klawikowska - stanowisko ds.rozliczenia i windykacji należności za gospodarowanie odpadami, tel. 58 764 46 69

Referat Organizacyjno –Administracyjny

 1. mgr Bożena Pruchniewska-  Z-ca Wójta, Sekretarz, Kierownik Referatu Organizacyjno-Administracyjnego tel. 58 674 46 36
 2. Ilona Piotrowska- stanowisko ds. obsługi sekretariatu tel. 58 674 46 30, 31, sekretariat@leczyce.pl
 3. mgr Monika Karolak- stanowisko ds. obsługi Rady Gminy i ochrony p. pożarowej, tel. 58 674 46 44
 4. Danuta Pianowska- stanowisko ds. administracyjnych i obsługi sołectw, tel. 674 46 38
 5. Agnieszka Cierocka - stanowisko ds. promocji gminy i współpracy z organizacjami pozarządowymi, tel. 58 674 46 36
 6. Kinga Adamska - satnowisko ds. organizacyjno-administracyjnych
 7. mgr Jarosław Lipski- informatyk, Administrator Bezpieczeństwa Informacji
 8. Franciszek Szcześniak- konserwator
 9. Barbara Szcześniak- pracownik gospodarczy

Referat Spraw Obywatelskich

 1. mgr Ewa Kowalczyk- Kierownik Urzędu Stanu Cywilnego, Kierownik Spraw Obywatelskich, tel. 58 674 46 51
 2. mgr Izabela Kwidzińska- Z-ca Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego, stanowisko ds. ewidencji ludności i  dowodów osobistych, tel. 58 674 46 32
 3. mgr Karina Mila- stanowisko ds. działalności gospodarczej i transportu, tel. 58 674 46 46
 4. Barbara Maszota- stanowisko ds. kancelaryjnych i e-obiegu, tel. 58 674 46 20

Referat Infrastruktury i Rozwoju Gminy

 1. mgr inż.Sabina Marciniak - Kierownik Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, stanowisko ds. gospodarki nieruchomościami i geodezji, tel. 58 674 46 65
 2. mgr Damian Banasiak - Zastępca Kierownika Referatu Infrastruktury i Rozwoju Gminy, zamówienia publiczne oraz fundusz sołecki
 3. mgr inż. Gabriela Szmidtke- stanowisko ds. ochrony środowiska, tel. 58 674 46 37
 4. mgr Karolina Patelczyk- stanowisko ds. utrzymania czystości i porządku w gminie, tel. 674 46 64
 5. mgr inż. Jędrzej Remelski-stanowisko ds. inwestycji własnych i remontów, tel. 58 674 46 59
 6. mgr inż. Joanna Wasil- Sudnik-stanowisko ds. inwestycji, drogownictwa i energetyki tel. 58 674 46 48 zastępstwo pełni mgr Stanisław Kolasiński
 7. mgr Joanna Klein-Sot - stanowisko ds.pozyskiwania i rozliczania środków zewnętrznych tel. 58 674 46 33
 8. mgr. Kamila Marzec - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy 58 674 46 54
 9. Dominika Wohs - stanowisko ds. zagospodarowania przestrzennego i rozwoju gminy

Samodzielne stanowiska

 1. mgr Iwona Reszka- stanowisko ds. oświaty, tel. 58 674 46 49
 2. mgr Ryszarda Joskowska- Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych, stanowisko ds. obronności tel. 58 674 46 40
 3. mgr Grzegorz Hordziejko- Pełnomocnik ds. Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie, Narkomanii oraz Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych, tel. 58 6789 604, kom 602 595 159, gkrpaleczyce@wp.pl
 

 

  

 

 

 


kontakt z administratorem:sekretariat@leczyce.pl

 

Liczba odwiedzin : 3348
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Administrator Urzędu
Czas wytworzenia: 2011-04-18 16:30:58
Czas publikacji: 2019-02-07 13:49:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak