Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Nowe zasady segregacji odpadów komunalnych od 2019 r.

2019-01-18 09:02:48
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce

2019-01-18 09:02:11
Wykaz przedsiębiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2019-01-18 09:01:10
Miejsca zagospodarowania przez podmioty odbierające odpady komunalne od właścicieli nieruchomości z terenu gminy Łęczyce zmieszanych odpadów komunalnych, odpadów zielonych oraz pozostałości z sortowania odpadów komunalnych przeznaczonych do składowania.

2018-11-06 13:49:12
Informacj o odbiorze odpadów komunalnych

2018-10-17 11:29:14
Informacje o deklaracji o wysokości opłaty za odpady komunalne

2015-05-14 13:42:38