Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2018 rok

2017-12-18 15:50:21
Wykaz przedsiebiorców wpisanych do Rejestru Działalności Regulowanej w zakresie odbierania odpadów komunalnych od właścicieli nieruchomości

2017-07-13 14:43:34
Informacja o osiągniętych przez gminę Łęczyce wymaganych poziomów recyklingu za 2016 rok

2017-07-10 16:54:50
Wykaz podmiotów odbierających odpady komunalne od właścicieli nieruchomości na terenie Gminy Łęczyce

2017-07-10 15:51:09
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2016

2017-06-26 11:21:57
Jak postępować z odpadami zielonymi

2017-06-22 13:32:41
Informacja Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gdańsku dotyczy zmiany przepisów w zakresie gospodarki odpadami RDOŚ-Gd-WZS.070.24.2017.LK.1

2017-02-20 15:25:28
Harmonogram odbioru odpadów komunalnych na 2017 rok

2016-12-15 12:20:12
Analiza stanu gospodarki odpadami komunalnymi na terenie Gminy Łęczyce za rok 2015

2016-07-13 10:33:06
Punkt Selektywnego Zbierania Odpadów Komunalnych (PSZOK) - informacja

2016-07-08 10:02:06