Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Projekt zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko

2018-11-07 11:52:32
Ogłoszenie o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce wraz z prognozą oddziaływania na środowisko RIR.6720.1.2014 z dnia 19.07.2018 r.

2018-07-19 08:07:25
Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego Gminy Łęczyce

2017-02-20 07:27:49
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wyłożeniu do publicznego wglądu projektu zmiany studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 luteg0 2011 r. RIR.6720.1.2015.PK z dnia 21.04.2016 r.

2016-04-21 11:15:16
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o przystąpieniu do sporządzenia zmiany obowiązującego studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łęczyce uchwalonego Uchwałą nr VI/8/2011 Rady Gminy Łęczyce z dnia 25 lutego 2011 r., RIR.6720.1.2015.PK z dnia 23 lipca 2015 r.

2015-07-23 09:47:15