Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łeczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.10.2018.KMa z dnia 21.06.2018 r. Dot.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości

2018-06-21 12:24:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu postanowienia dotyczy wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 95/2 obręb Bożepole Wielkie

2018-06-18 13:52:52
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.5.2018.KMa z dnia 09.05.2018 r. Dot. Wydobywanie kopalin ze złoża Paraszyno metodą odkrywkową z obszaru górniczego

2018-05-09 15:14:21
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.8.2018.KMa z dnia 25.04.2018 r. Dot. Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 267 obręb Łęczyce

2018-04-25 14:55:12
Zawiadomienie- Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-18 15:22:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.14.2017.KMa z dnia 09.04.2018 r. dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-04-09 15:19:09
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa z dnia 06.04.2018 r. Dot. Budowa budynku produkcyjnego z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-06 13:32:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 02.03.2018 r. dot. Budowa zespołu wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu

2018-03-02 13:41:34
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.5.2018.KM z dnia 02.03.2018 r. Dot. wydobywania kopalni (kruszywa naturalnego) ze złoża PARASZYNO metodą odkrywkową z obszaru górniczego

2018-03-02 11:23:39
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa z dnia 27.02.2018 r. dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10MW oraz sieci kablowej obręb Bożepole Wielkie

2018-02-27 15:23:57