Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 02.08.2018 r. Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2018-08-02 09:30:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Dot. przedsięwzięcia pn. "Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ROZŁAZINO VIII na części działki 292 Rozłazino" RIR.6220.14.2018.JKS z dnia 23.07.2018 r.

2018-07-23 15:23:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa Dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10 MW na terenie działki nr 98/1 oraz sieci kablowej na terenie działek nr 96/1 i 82/4 Bożepole Wielkie

2018-07-23 13:35:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.KMa z dnia 20.07.2018 r. Dot. przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-07-20 13:26:29
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.10.2017.KMa z dnia 20.07.2018 r. Dot. przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Kaczkowo II"

2018-07-20 13:24:21
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.9.2017.KMa z dnia 19.07.2018 r. Dot. Farma fotowoltaiczna Kaczkowo I

2018-07-19 14:42:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.5.2017.KMa z dnia 18.07.2018 r. Dot. Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Łówcz Górny , zlokalizowanego na działkach 38/1, 38/2, 39 obręb Łówcz Górny

2018-07-18 14:01:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonanie wiercenia do głębokości 97 m w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Brzezieńskiej RIR.6220.13.2018.JKS

2018-07-18 13:55:25
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa

2018-07-11 14:49:10
Zawiadomienie - Obwieszczenie o niedopuszczalności zażalenia oraz zebrania wszystkich materiałów w sprawie RIR.6220.14.2017.KMa z dnia 10.07.2018 r. dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-07-10 12:42:27