Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.19.2018.JKS z dnia 22.11.2018 r. Dot. Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Paraszyno

2018-11-22 13:07:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce Dot. Budowa zespołu wolnostojących, wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 25.10.2018 r.

2018-10-25 12:32:12
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.5.2017.KMa Dot. Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Łówcz Górny na terenie działek 38/1,38/2 i 39 obr. Łówcz Górny

2018-10-23 09:14:17
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2017.KMa z dnia 10.10.2018 r. Dot. ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na : Farmie fotowoltaicznej Kaczkowo I

2018-10-11 12:11:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 02.10.2018 r. Dot. Budowa zespołu wolnostojących jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu działka 161/4

2018-10-02 14:37:49
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.10.2018.KMa Dot. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości obręb Bożepole Wielkie Bożepole Małe u

2018-09-27 15:15:11
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.09.2018 r. RIR.6220.11.2017.KMa Dot. : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-09-19 15:03:56
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.09.2018 r. RIR.6220.10.2017.KMa Dot. przedsięwzięcia : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo II

2018-09-18 14:05:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIR.6220.5.2017.KMa z dnia 06.09.2018 r. Dot.: Powierzchnia eksploatacji kruszywa ze złoża Łówcz Górny

2018-09-06 10:11:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.14.2017.KMa Dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-08-31 13:38:28