Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnień i zebraniu wszystkich materiałów w sprawie RIR.6220.14.2018.JKS z dnia 14.01.2019 r. Dot. Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino, gm. Łęczyce; Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino;

2019-01-14 16:41:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 11.01.2019 r. „Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim”

2019-01-11 13:57:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 06.11.2018 r. Dot: Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2019-01-09 14:44:41
Zawiadomienie - Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyh uwarunkowaniach RIR.6220.19.2018.JKS z dnia 04.01.2019 r. Dot. Budowa fotowoltaicznej instalacji OZE o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach o nr ew. 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno

2019-01-04 13:32:40
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.22.2018.JKS z dnia 28.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne obręb Bożepole Małe

2018-12-31 07:57:50
Postanowienie RIR.6220.20.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

2018-12-27 15:26:15
Postanowienie RIR.6220.21.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. : „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

2018-12-27 15:22:28
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o umorzeniu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa z dnia 21.12.2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

2018-12-21 13:48:40
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.10.2018 r. z dnia 14.12.2018 r. Dot.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZU-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy, lub budowaniu w całości na terenie działki nr 98/1 obręb Bożepole Wielkie oraz działek 95, 101/1, 122/1, 122/2 obręb Bożepole Małe

2018-12-14 12:59:31
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE RIR.6220.11.2018.JKS

2018-11-30 11:59:23
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.19.2018.JKS z dnia 22.11.2018 r. Dot. Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą obręb Paraszyno

2018-11-22 13:07:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce Dot. Budowa zespołu wolnostojących, wielorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 25.10.2018 r.

2018-10-25 12:32:12
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.5.2017.KMa Dot. Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Łówcz Górny na terenie działek 38/1,38/2 i 39 obr. Łówcz Górny

2018-10-23 09:14:17
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2017.KMa z dnia 10.10.2018 r. Dot. ustalenie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na : Farmie fotowoltaicznej Kaczkowo I

2018-10-11 12:11:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 02.10.2018 r. Dot. Budowa zespołu wolnostojących jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu działka 161/4

2018-10-02 14:37:49
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.10.2018.KMa Dot. Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości obręb Bożepole Wielkie Bożepole Małe u

2018-09-27 15:15:11
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.09.2018 r. RIR.6220.11.2017.KMa Dot. : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-09-19 15:03:56
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 18.09.2018 r. RIR.6220.10.2017.KMa Dot. przedsięwzięcia : Farma fotowoltaiczna Kaczkowo II

2018-09-18 14:05:57
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach RIR.6220.5.2017.KMa z dnia 06.09.2018 r. Dot.: Powierzchnia eksploatacji kruszywa ze złoża Łówcz Górny

2018-09-06 10:11:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.14.2017.KMa Dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-08-31 13:38:28
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 02.08.2018 r. Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2018-08-02 09:30:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Dot. przedsięwzięcia pn. "Kopalnia kruszywa naturalnego - piasku ROZŁAZINO VIII na części działki 292 Rozłazino" RIR.6220.14.2018.JKS z dnia 23.07.2018 r.

2018-07-23 15:23:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa Dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10 MW na terenie działki nr 98/1 oraz sieci kablowej na terenie działek nr 96/1 i 82/4 Bożepole Wielkie

2018-07-23 13:35:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.KMa z dnia 20.07.2018 r. Dot. przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Kaczkowo III"

2018-07-20 13:26:29
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.10.2017.KMa z dnia 20.07.2018 r. Dot. przedsięwzięcia "Farma fotowoltaiczna Kaczkowo II"

2018-07-20 13:24:21
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.9.2017.KMa z dnia 19.07.2018 r. Dot. Farma fotowoltaiczna Kaczkowo I

2018-07-19 14:42:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.5.2017.KMa z dnia 18.07.2018 r. Dot. Powierzchniowa eksploatacja kruszywa ze złoża Łówcz Górny , zlokalizowanego na działkach 38/1, 38/2, 39 obręb Łówcz Górny

2018-07-18 14:01:37
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta o wszczęciu postępowania administracyjnego dot. wykonanie wiercenia do głębokości 97 m w celu zaopatrzenia w wodę oraz wykonanie urządzeń do poboru wody dla projektowanego otworu studziennego nr 2 na terenie ujęcia wody podziemnej w Dąbrowie Brzezieńskiej RIR.6220.13.2018.JKS

2018-07-18 13:55:25
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa

2018-07-11 14:49:10
Zawiadomienie - Obwieszczenie o niedopuszczalności zażalenia oraz zebrania wszystkich materiałów w sprawie RIR.6220.14.2017.KMa z dnia 10.07.2018 r. dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-07-10 12:42:27
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łeczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.10.2018.KMa z dnia 21.06.2018 r. Dot.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZ-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy lub budowania w całości

2018-06-21 12:24:52
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu postanowienia dotyczy wyjaśnienia treści decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia inwestycyjnego pn.: Budowa instalacji fotowoltaicznej wraz z niezbędną infrastrukturą na dz. nr 95/2 obręb Bożepole Wielkie

2018-06-18 13:52:52
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.5.2018.KMa z dnia 09.05.2018 r. Dot. Wydobywanie kopalin ze złoża Paraszyno metodą odkrywkową z obszaru górniczego

2018-05-09 15:14:21
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.8.2018.KMa z dnia 25.04.2018 r. Dot. Budowa 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych na terenie działki nr 267 obręb Łęczyce

2018-04-25 14:55:12
Zawiadomienie- Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-18 15:22:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.14.2017.KMa z dnia 09.04.2018 r. dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-04-09 15:19:09
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa z dnia 06.04.2018 r. Dot. Budowa budynku produkcyjnego z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-06 13:32:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 02.03.2018 r. dot. Budowa zespołu wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu

2018-03-02 13:41:34
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.5.2018.KM z dnia 02.03.2018 r. Dot. wydobywania kopalni (kruszywa naturalnego) ze złoża PARASZYNO metodą odkrywkową z obszaru górniczego

2018-03-02 11:23:39
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa z dnia 27.02.2018 r. dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10MW oraz sieci kablowej obręb Bożepole Wielkie

2018-02-27 15:23:57
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.6.2017.KM z dnia 13.02.2018 r. Wydanie decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zmiana sposobu użytkowania ośmiu istniejących budynków inwentarskich na obiekty do chowu drobiu obręb Strzebielino

2018-02-15 08:55:46
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KM z dnia 31.01.2018 r. dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-02-01 08:32:07
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.8.2017.KMa z dnia 31.01.2018 r. dot.: Budowa małej elektrowni wodnej na działce nr 43 obręb Bożepole Małe z przepławką dla ryb obręb Paraszyno

2018-02-01 08:19:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2017.KMa z dnia 23.01.2018 r. dot. Przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia pn: Farmie Fotowoltaicznej Kaczkowo III"

2018-01-23 15:06:35
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.10.2017.KMa z dnia 23.01.2018 r. dot. Przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia pn: Farmie Fotowoltaicznej Kaczkowo II"

2018-01-23 15:06:22
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2017.KMa z dnia 23.01.2018 r. dot. Przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia pn: Farmie Fotowoltaicznej Kaczkowo I"

2018-01-23 14:54:18
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KM

2018-01-02 14:45:43
Zawiadomienie - Obwieszczenie o umorzenie postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2017.KM z dnia 01.12.2017 r. dot. zmiana przeznaczenia regranuatora S: GRAN 65 V HD obręb Strzebielino

2017-12-01 13:01:41
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.09.2017.KM z dnia 21.11.2017 dot.: Farmy fotowoltaicznej Kaczkowo I obręb Kaczkowo

2017-11-22 08:57:55
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.10.2017.KM z dnia 21.11.2017 r. Farmy fotowoltaicznej Kaczkowo II obręb Kaczkowo

2017-11-22 08:38:51