Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnień i zebraniu wszystkich materiałów w sprawie RIR.6220.14.2018.JKS z dnia 14.01.2019 r. Dot. Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino, gm. Łęczyce; Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino;

2019-01-14 16:41:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 11.01.2019 r. „Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim”

2019-01-11 13:57:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 06.11.2018 r. Dot: Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2019-01-09 14:44:41
Zawiadomienie - Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyh uwarunkowaniach RIR.6220.19.2018.JKS z dnia 04.01.2019 r. Dot. Budowa fotowoltaicznej instalacji OZE o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach o nr ew. 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno

2019-01-04 13:32:40
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.22.2018.JKS z dnia 28.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne obręb Bożepole Małe

2018-12-31 07:57:50
Postanowienie RIR.6220.20.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

2018-12-27 15:26:15
Postanowienie RIR.6220.21.2018.JKS z dnia 27.12.2018 r. Odmowa wszczęcia postępowania dot. : „Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu- mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych”

2018-12-27 15:22:28
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o umorzeniu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2018.KMa z dnia 21.12.2018 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla zamierzenia: Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa do zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych

2018-12-21 13:48:40
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.10.2018 r. z dnia 14.12.2018 r. Dot.: Budowa farmy fotowoltaicznej wraz z infrastrukturą towarzyszącą, z możliwością budowy magazynu energii i GPZU-tu z ewentualnym dzieleniem na etapy, lub budowaniu w całości na terenie działki nr 98/1 obręb Bożepole Wielkie oraz działek 95, 101/1, 122/1, 122/2 obręb Bożepole Małe

2018-12-14 12:59:31
ZAWIADOMIENIE-OBWIESZCZENIE RIR.6220.11.2018.JKS

2018-11-30 11:59:23