Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Wójt Gminy Łęczyce zawiadamia o zmianie uchwały nr XLVII/38/2014 Rady Gminy Łęczyce z dnia 28 maja 2014 r. w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce oraz o przystąpieniu do przeprowadzenia strategicznej oceny oddziaływania na środowisko ww. planu Uchwałą nr LXIII/89/2018 Rady Gminy Łęczyce z dnia 15 października 2018 r. zmieniającą załącznik graficzny nr 1 do uchwały

2019-02-21 09:28:54
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce z dnia 19.02.2019 r. RIR.6220.8.2018.KMa Dot.: Budowie 13 budynków mieszkalnych jednorodzinnych w Łęczycach na terenie działki nr 267 obręb geodezyjny Łęczyce

2019-02-20 07:58:55
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.19.2018.JKS dot.: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 99/3, 99/4 oraz 99/2, obręb Paraszyno, gm. Łęczyce.”

2019-02-11 16:56:08
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.14.2018.JKS

2019-02-08 12:59:51
Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.1.2019.JKS

2019-01-28 16:27:34
Zawiadomienie - Obwieszczenie o uzyskaniu uzgodnień i zebraniu wszystkich materiałów w sprawie RIR.6220.14.2018.JKS z dnia 14.01.2019 r. Dot. Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino, gm. Łęczyce; Kopalnia kruszywa naturalnego- piasku „Rozłazino VIII” na części działki nr 292 obręb Rozłazino;

2019-01-14 16:41:23
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 11.01.2019 r. „Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim”

2019-01-11 13:57:36
Zawiadomienie - Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.11.2018.JKS z dnia 06.11.2018 r. Dot: Budowa przepławki dla ryb w celu udrożnienia istniejącego węzła wodnego w Bożympolu Wielkim

2019-01-09 14:44:41
Zawiadomienie - Obwieszczenie o przedłużeniu postępowania w sprawie wydania decyzji o środowiskowyh uwarunkowaniach RIR.6220.19.2018.JKS z dnia 04.01.2019 r. Dot. Budowa fotowoltaicznej instalacji OZE o mocy 1MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą zlokalizowanego na działkach o nr ew. 99/3, 99/4 oraz 99/2 obręb Paraszyno

2019-01-04 13:32:40
Obwieszczenie - Zawiadomienie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.22.2018.JKS z dnia 28.12.2018 r. dot. przedsięwzięcia w zakresie zbierania i przetwarzania odpadów innych niż niebezpieczne obręb Bożepole Małe

2018-12-31 07:57:50