Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie- Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-18 15:22:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.14.2017.KMa z dnia 09.04.2018 r. dot. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w m. Łęczyce

2018-04-09 15:19:09
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KMa z dnia 06.04.2018 r. Dot. Budowa budynku produkcyjnego z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-04-06 13:32:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.7.2018.KMa z dnia 02.03.2018 r. dot. Budowa zespołu wolnostojących, jednorodzinnych budynków mieszkalnych wraz z infrastrukturą towarzyszącą w Chmieleńcu

2018-03-02 13:41:34
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.5.2018.KM z dnia 02.03.2018 r. Dot. wydobywania kopalni (kruszywa naturalnego) ze złoża PARASZYNO metodą odkrywkową z obszaru górniczego

2018-03-02 11:23:39
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.9.2014.KMa z dnia 27.02.2018 r. dot. Budowa farmy fotowoltaicznej o łącznej mocy wytwórczej do 10MW oraz sieci kablowej obręb Bożepole Wielkie

2018-02-27 15:23:57
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.6.2017.KM z dnia 13.02.2018 r. Wydanie decyzji odmownej o środowiskowych uwarunkowaniach dot. zmiana sposobu użytkowania ośmiu istniejących budynków inwentarskich na obiekty do chowu drobiu obręb Strzebielino

2018-02-15 08:55:46
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KM z dnia 31.01.2018 r. dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku obręb Łęczyce

2018-02-01 08:32:07
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.8.2017.KMa z dnia 31.01.2018 r. dot.: Budowa małej elektrowni wodnej na działce nr 43 obręb Bożepole Małe z przepławką dla ryb obręb Paraszyno

2018-02-01 08:19:47
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2017.KMa z dnia 23.01.2018 r. dot. Przystąpienia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla zamierzenia pn: Farmie Fotowoltaicznej Kaczkowo III"

2018-01-23 15:06:35