Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.15.2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku na terenie działek 281/9 i 282/1 obręb Łęczyce

2017-11-13 12:29:03
Decyzja RIR.6220.7.2017.KM z dnia 07.11.2017 r. dot. Brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Nawcz-Osiek

2017-11-07 13:30:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.7.2017.KM z dnia 07.11.2017 r. dot przedsięwzięcia.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek

2017-11-07 12:08:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.12.2017 z dnia 25.10.2017 r. dot. Zmiana przeznaczenia regranulatora S;GRAN 65 V HD produkcji austriackiej firmy NGR obręb geodezyjny Strzebielino

2017-10-25 13:05:37
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.6.2017.KM z dnia 25.10.2017 r. dot. Zmiana sposobu użytkowania ośmiu istniejących budynków inwentarskich na obiekty do chowu drobiu o łącznej obsadzie 1200 DJP w miejscowości Strzebielino

2017-10-25 13:03:10
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.14.2017.KM z dnia 24.10.2017 r. dot. wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. Rozbiórka starego i budowa nowego mostu w ciągu drogi powiatowej nr 1318 G na rzece Łeba w Łęczycach

2017-10-24 11:23:11
Zawiadomienie-Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2017.Km z dnia 28 września 2017 r. w dot. Zmiana przeznaczenia regranuatora S:GRAN 65V HD produkcji austriackiej firmy NGR , obręb Strzebielino

2017-09-28 12:44:46
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.7.2017.KM z dnia 23.08.2017 r. "Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz- Tłuczewo, na odcinku Nawcz-Osiek"

2017-09-06 13:07:42
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.8.2017.KM z dnia 18.08.2017 r.

2017-08-21 13:43:02
Obwieszczenie dot. "Wykonanie urządzenia wodnego do ujmowania wód podziemnych, tj. studni głębinowej zlokalizowanej na działce o nr ewidencyjnym nr 65/7 położonej w miejscowości Bożepole Małe RIR.6220.01.2017.KM z dnia 17.08.2017 r.

2017-08-21 10:14:30