Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.15.2017.KM

2018-01-02 14:45:43
Zawiadomienie - Obwieszczenie o umorzenie postępowania administracyjnego RIR.6220.12.2017.KM z dnia 01.12.2017 r. dot. zmiana przeznaczenia regranuatora S: GRAN 65 V HD obręb Strzebielino

2017-12-01 13:01:41
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.09.2017.KM z dnia 21.11.2017 dot.: Farmy fotowoltaicznej Kaczkowo I obręb Kaczkowo

2017-11-22 08:57:55
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.10.2017.KM z dnia 21.11.2017 r. Farmy fotowoltaicznej Kaczkowo II obręb Kaczkowo

2017-11-22 08:38:51
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.11.2017.KM z dnia 21.11.2017 r. Farmy fotowoltaicznej Kaczkowo III obręb Kaczkowo

2017-11-22 08:37:08
Zawiadomienie - Obwieszczenie o wszczęciu postępowania administracyjnego RIR.6220.15.2017 z dnia 13.11.2017 r. dot. Budowa budynku produkcyjnego wraz z wiatą sortowniczą w ramach rozbudowy i przebudowy tartaku na terenie działek 281/9 i 282/1 obręb Łęczyce

2017-11-13 12:29:03
Decyzja RIR.6220.7.2017.KM z dnia 07.11.2017 r. dot. Brak przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko planowanego przedsięwzięcia : Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G na odcinku Nawcz-Osiek

2017-11-07 13:30:59
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.7.2017.KM z dnia 07.11.2017 r. dot przedsięwzięcia.: Rozbudowa drogi powiatowej nr 1420G Godętowo-Nawcz-Tłuczewo na odcinku Nawcz-Osiek

2017-11-07 12:08:16
Zawiadomienie - Obwieszczenie RIR.6220.12.2017 z dnia 25.10.2017 r. dot. Zmiana przeznaczenia regranulatora S;GRAN 65 V HD produkcji austriackiej firmy NGR obręb geodezyjny Strzebielino

2017-10-25 13:05:37
Zawiadomienie-Obwieszczenie RIR.6220.6.2017.KM z dnia 25.10.2017 r. dot. Zmiana sposobu użytkowania ośmiu istniejących budynków inwentarskich na obiekty do chowu drobiu o łącznej obsadzie 1200 DJP w miejscowości Strzebielino

2017-10-25 13:03:10