Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.03.2017.KM z dnia 19.01.2018 r. dot. budowa stacji bazowej telefonii komórkowej P4 obręb Wysokie

2018-01-19 13:13:46
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.34.2017.KM z dnia 19.01.2018 r. dot.: Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200, obręb Godętowo

2018-01-19 13:08:58
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.35.2017.KM z dnia 16.01.2018 r. dot. budowa drogi w ciągu drogi powiatowej z odowodnieniem obręb Rozłazino

2018-01-16 14:38:44
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji celu publicznego RIR.6733.31.Z.2017.KM z dnia 8.01.20178 r. dot. budowa oświetlenia ulicznego działki w miejscowości Dąbrowa Brzezieńska obręb geodezyjny Wysokie

2018-01-08 14:48:14
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.35.2017.KM z dnia 04.01.2018 r. dot. Budowa chodnika w ciągu drogi powiatowej z odwodnieniem działki w obrębie geodezyjnym Rozłazino

2018-01-04 13:45:23
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.34.2017.KM z dnia 04.01.2018 r. dot. Budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200 działki w obrębie Godętowo

2018-01-04 13:45:05
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.03.2017.KM

2018-01-02 14:49:32
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.35.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot.: budowa chodnika z odwodnieniem obręb Rozłazino

2017-12-11 13:43:42
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.34.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot.: budowa sieci kanalizacji sanitarnej DN 200

2017-12-11 13:42:41
Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.31.Z.2017.KM z dnia 11.12.2017 r. dot. oświetlenia ulicznego obręb Wysokie

2017-12-11 13:41:39