Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI SPOŁECZNE: „ŚWIADCZENIE SPECJALISTYCZNYCH USŁUG OPIEKUŃCZYCH DLA OSÓB Z ZABURZENIAMI PSYCHICZNYMI W MIEJSCU ICH ZAMIESZKANIA W OKRESIE OD 02 STYCZNIA 2019 R. DO 30 KWIETNIA 2019 R.”

2019-01-31 15:05:03
Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ochronę ubezpieczeniową w trybie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro

2019-01-17 09:02:55
Zapytanie ofertowe - specjalistyczne usługi opiekuńcze dla osób z zaburzeniami psychicznymi OPS.272.1.2019

2019-01-15 15:35:47
Poprawione zapytanie ofertowe na usługi społeczne "Świadczenie usług opiekuńczych dla podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach w miejscu zamieszkania w okresie od 01.01.2018 r. do 31.12.2019 r.

2019-01-10 12:40:51
Urząd Gminy zaprasza do złożenia oferty dotyczącej realizacji zadania pn.: "Doposażenie Ochotniczych Straży Pożarnych z terenu Gminy Łęczyce w ramach środków Funduszu Pomocy Pokrzywdzonym oraz Pomocy Postpenitencjarnej- Fundusz Sprawiedliwości

2018-07-25 14:43:49
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do skłądania ofert na świadczene specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

2018-06-12 14:59:47
Zapytanie ofertowe na zakup i dostawę artykułów biurowych dla Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach

2018-04-25 11:05:03
Ośrodek Pomocy Społecznej zaprasza do składania ofert na usługi z zakresu medycyny pracy

2018-04-06 10:53:35
Ośrodek Pomocy Społecznej w Łęczycach zaprasza do składania ofert na świadczenie specjalistycznych usług opiekuńczych dla osób z zaburzeniami psychicznymi w miejscu ich zamieszkania

2017-11-28 11:35:02
Demontaż, odbiór, transport i utylizacja wyrobów zawierających azbest z nieruchomości, położonych na terenie gminy Łęczyce

2017-06-22 13:27:06