Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika Chmieleniec – Bożepole ul. Chmieleniecka – ETAP II” RIR.271.9.2018.DB

2018-06-19 13:07:05
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy w Łęczycach” RIR.271.8.2018.DB

2018-06-15 11:07:04
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w Strzebielinie wzdłuż ul. Leśnej - etap I RIR.271.7.2018.DB

2018-06-05 12:48:06
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w Strzebielinie wzdłuż ul. Leśnej - etap I RIR.271.6.2018.DB

2018-05-30 11:41:23
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Łęczyce RIR.271.4.2018.DB

2018-05-24 14:37:39
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu

2018-05-11 10:38:25
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu ZP.271.3.2018.DB

2018-04-26 13:10:33
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Budowa zaplecza boiska sportowego w m-ci Rozłazino” ZP.271.2.2018.DB

2018-02-27 13:02:18
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Łęczyce ZP.271.1.2018

2018-02-23 13:30:01
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Budowa chodnika z odwodnieniem w ciągu ulicy Ofiar Stutthofu na terenie działek nr 51, 62/1, 62/3 70, 274/1, 64/2, 276/2 i 65/2, 62/2, 63/4, 63/1, 64/4, 64/3, obręb Rozłazino, gmina Łęczyce” ZP.271.41.2017.DB

2017-12-21 12:12:00