Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa sieci kanalizacji wraz z przepompownią w Bożympolu Wielkim RIR.271.13.2018.DB

2018-10-12 10:13:15
Ogłoszenie o zamówieniu: Rozbudowa i przebudowa świetlicy wiejskiej w Dzięcielcu ZP.271.3.2018.DB

2018-10-04 12:57:13
Ogłoszenie o zamówieniu: Sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla fragmentu obrębu geodezyjnego Kaczkowo, gmina Łęczyce RIR.271.12.2018.DB

2018-09-24 11:14:10
Ogłoszenie o zamówieniu: Zaciągnięcie kredytu długoterminowego na spłatę wcześniej zaciągniętych zobowiązań z tytułu zaciągniętych kredytów i pożyczek (wraz z refundacją już poniesionych wydatków z ww. tytułów) RIR.271.11.2018.DB

2018-09-04 15:02:46
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych RIR.271.10.2018.DB

2018-08-09 15:29:51
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w Strzebielinie wzdłuż ul. Leśnej - etap I RIR.271.7.2018.DB

2018-07-26 13:28:25
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika Chmieleniec – Bożepole ul. Chmieleniecka – ETAP II” RIR.271.9.2018.DB

2018-07-26 13:21:24
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności Inspektora Nadzoru Inwestorskiego dla zadania pn.: „Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy w Łęczycach” RIR.271.8.2018.DB

2018-06-26 13:29:32
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika w Strzebielinie wzdłuż ul. Leśnej - etap I RIR.271.6.2018.DB

2018-05-30 11:41:23
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa nowej siedziby Urzędu Gminy Łęczyce RIR.271.4.2018.DB

2018-05-24 14:37:39