Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Ośrodek Pomocy Społecznej ogłasza przetarg nieograniczony na: „Usługi opiekuńcze w miejscu zamieszkania klienta Ośrodka Pomocy Społecznej w Łęczycach, woj. pomorskie” ZP.252.2.2017.

2017-11-17 13:11:47
Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej z w ulicach Osiedlowa, Handlowa i Kościuszki w m. Strzebielino” ZP.271.34.2017.DB

2017-11-17 10:44:30
Ogłoszenie o zamówieniu: „Budowa sieci kanalizacji deszczowej w ulicach Osiedlowa, Handlowa i Kościuszki w m. Strzebielino” ZP.271.33.2017.DB

2017-11-16 11:40:51
Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Budowa chodnika Bożepole – Chmieleniec ul. Chmieleniecka” ZP.271.31.2017.DB

2017-11-15 15:12:58
Ogłoszenie o zamówieniu: Pełnienie czynności inspektora nadzoru inwestorskiego dla robót budowlanych pn. „Budowa sieci kanalizacyjnej w m. Nawcz i Dzięcielec” ZP.271.32.2017.DB

2017-11-15 11:41:46
Ogłoszenie o zamówieniu: Przebudowa drogi gminnej nr 125 007 G Paraszyno – Nawcz ZP.271.28.2017.DB

2017-11-06 16:50:14
Ogłoszenie o zamówieniu: Opracowanie dokumentacji projektowej: „Rozbudowa wraz ze zmianą sposobu użytkowania części obiektu OSP Łęczyce o zaplecze socjalne, boks wraz z przyłączeniem obiektu do sieci kanalizacji sanitarnej” na terenie działki nr 423/7 obręb Łęczyce ZP.271.29.2017.DB

2017-11-06 14:32:05
Ogłoszenie o zamówieniu: Budowa chodnika Chmieleniec – Bożepole ul. Chmieleniecka ZP.271.26.2017.DB

2017-11-02 14:51:26
Budowa kanalizacji sanitarnej w m. Nawcz ZP.271.27.2017.DB

2017-10-23 10:28:39
Ogłoszenie o zamówieniu: Dowozy specjalne uczniów z terenu Gminy Łęczyce do placówek oświatowych ZP.271.25.2017.DB

2017-10-18 08:14:26