Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane
Tytuł artykułu Czas publikacji
Wystąpienia pokontrolne Wojewody Pomorskiego - Realizacja dochodów związanych z wykonywaniem zadań z zakresu administracji rządowej oraz prawidłowość wykorzystania i rozliczania dotacji otrzymanych z budżetu państwa w 2016 roku FB-III.431.48.2017.DO

2018-04-11 11:16:00
Protokół z kontroli problemowej archiwum Urzędu Stanu Cywilnego z dnia 25 września 2017 r.

2017-11-28 12:50:41
Wystąpienia pokontrolne Wojewody Pomorskiego dla Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycach SO-II.431.26.2016.MJ

2017-03-15 11:33:19
Protokół z kontroli kompleksowej gminy Łęczyce w zakresie gospodarki finansowej i zamówień publicznych, przeprowadzonej w Urzędzie Gminy Łęczyce, ul. Długa 49 , przez inspektorów Wydziału Kontroli Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku kontrolą objęto okres od dnia 01 stycznia 2012 r. do 31 grudnia 2015 r.

2017-01-16 14:46:46
Protokół kontroli kompleksowej Gminy Łęczyce przeprowadzonej przez inspektorów Wydziału Kontroli Finansowej Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku w okresie od dnia 13 lutego 2012 r. do dnia 11 czerwca 2012 r.

2016-11-03 12:43:26
Protokół kontroli archiwum zakładowego Urzędu Gminy Łęczyce

 
2014-07-17 09:12:49
Protokół z kontroli problemowej postępowania z materiałami archiwalnymi wchodzącymi do państwowego zasobu archiwalnego Urzędu Stanu Cywilnego w Łęczycah

 
2014-07-02 14:58:31
Wystąpienia pokontrolne Regionalnej Izby Obrachunkowej w Gdańsku WK.0804/9/K/66/28170/2012

 
2012-10-01 10:23:48
Wystąpienia pokontrolne Wojewody Pomorskiego SO-III.431.17.2012.JKB

 
2012-06-11 11:50:31
PROTOKÓŁ KONTROLI PROBLEMOWEJ W ZAKRESIE GOSPODARKI FINANSOWEJ W GMINIE ŁECZYCE PROWADZONEJ W OKRESIE OD 24 SIERPNIA 2009r DO 27 SIERPNIA 2009r. PRZEPROWADZONEJ PRZEZ REGIONALNĄ IZBĘ OBRACHUNKOWĄ W GDAŃSKU

 
2012-02-28 13:06:49