Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Podpisanie umowy " Odnawialne żródła energi oraz instalacje solarne..."

2018-10-23 12:32:30
Rozstrzygnięcie konkursu dotacji na produkcję energii z oze

2018-08-07 08:53:13
Data rozstrzygnięcia konkursu dotacji na produkcję energii z OZE

2018-07-09 10:03:37
Informacja dla osób biorących udział w projekcie "Odnawialne źródła energii oraz instalacje solarne na terenie Gminy Miasta Redy i Miasta Puck oraz Gminy Luzino, Linia, Łęczyce i Gniewino

Wójt Gminy Łęczyce informuje, iż w wyniku przeprowadzonej weryfikacji wymogów formalnych przedmiotowy projekt został zweryfikowany pozytywnie i zakwalifikowany do oceny przez Komisję Oceny Projektów.

Planowany termin zakończenia procedury konkursowej - wyboru projektów do dofinansowania - zdaniem Urzędu Marszałkowskiego - nastąpi w okolicach II kwartału 2018r.
 

POBIERZ: Informacja

2018-02-15 10:10:30
Przedłużenie terminu oceny projektów dotyczących wykorzystania OZE

 
2018-02-15 10:09:43
Prezentacja możliwości pozyskania dofinansowania z RPO 2.2.1- na propagowanie energii ze źródeł odnawialnych (dalej OZE), dla przedsiębiorstw z sektora MŚP z terenu Gminy.

2017-02-06 13:11:25
Instalacje solarne

2016-12-08 10:17:12
Instalacje fotowoltaiczne i pompy ciepła

2016-12-08 10:16:19