Lista artykułów
Sortuj według:
Kolejność:
Wyszukiwanie zaawansowane

Tytuł artykułu Czas publikacji
Obrady LXII/2018 sesji Rady Gminy Łęczyce

Obrady LXII/2018 sesji Rady Gminy Łęczyce VII kadencji, odbędą się 17 września 2018 r. (poniedziałek) o godz. 15:00 w Zeszpole Szkolno-Przedszkolnym w Łęczycach w sali nr 11

2018-09-14 14:05:20
Komunikat do mieszkańców

Wójt Gminy Łęczyce informuje: „W ramach treningów i ćwiczeń dotyczących systemów F alarmowania, celem jednoczesnego upamiętnienia 74 rocznicy wybuchu Powstania Warszawskiego w dniu 1 sierpnia 2018 r. o godz. 17.00 zostaną uruchomione na terenie Gminy Łęczyce syreny alarmowe.
Zostanie nadany akustyczny sygnał alarmowy: ciągły dźwięk syreny w okresie jednej minuty”.

Zgodnie z pismem Wojewody Pomorskiego nr BZK-VIII.644.8. 2018.AŁ z dnia 6 lipca 2018 r. włączenie syren alarmowych posłuży jednocześnie sprawdzeniu systemu wykrywania i alarmowania ramach treningów i ćwiczeń na podstawie § 10 ust. 3 i 4 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 7 stycznia 2013 roku w sprawie systemów wykrywania skażeń i powiadamiania o ich wystąpieniu oraz właściwości organów w tych sprawach (Dz.U. z 2013 r. poz. 96).

2018-07-30 10:56:43
Woda niezdatna do picia w Bożympolu Wielkim ( budynki mieszkalne przy ul. Lęborskiej 4, 6, 8, 10, 12, 18)

2018-07-30 09:32:30
UWAGA!!! ZMIANA TERMINU ZEBRANIA W DZIĘCIELCU . NA PROŚBĘ SOŁTYSA ZEBRANIE WIEJSKIE ODBĘDZIE SIĘ 16.07.2018 R. O GODZ. 20 NA BOISKU WIEJSKIM Konsultacje społeczne w sprawie ustalenia maksymalnej liczby zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych na terenie Gminy Łęczyce

2018-07-13 10:28:16
Wójt Gminy Łęczyce ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Gminy Łęczyce w zakresie wychowania przedszkolnego przez niepubliczne przedszkola w okresie od 1 września 2018r. do 31 sierpnia 2019 r. na terenie gminy.

2018-07-06 12:54:54
Ogłoszenie ws szacowania szkód w gospodarstrwach rolnych spowodowanych przez suszę

2018-06-27 14:37:02
Wójt Gminy Łęczyce ogłasza konkurs na kandydata na stanowisko dyrektora Szkoły Podstawowej w Brzeźnie Lęborskim 14d, 84-213 Brzeźno Lęborskie

2018-06-19 09:20:34
Informacja o zamknięciu drogi

 
2018-06-18 09:49:15
Woda niezdatna do picia - budynki mieszkalne przy ulicy Lęborskiej w Bożympolu Wielkim

2018-06-01 09:05:27
Woda zdatna do picia w Dzięcielcu Dolnym

2018-06-01 08:59:07