Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.4.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej część II zadanie 13-„Bukowe Bagno” na terenie części działki 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łęczyn, 

 
 
Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-02-13 10:16:16
Czas publikacji: 2019-02-13 10:16:16
Data przeniesienia do archiwum: Brak