Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.10.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowa oświetlenia ulicznego wzdłuż drogi powiatowej na terenie działek nr 143 i 121 obręb geodezyjny Brzeźno Lęborskie 

 
 
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-02-12 14:36:04
Czas publikacji: 2019-02-12 14:36:04
Data przeniesienia do archiwum: Brak