Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.8.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: przebudowie słupa linii napowietrznej 15 kV oraz budowa linii kablowej 15 kV, stacji transformatorowej słupowej 15/0,4 kV i linii kablowej 0,4 kV na terenie działek nr 118, 158/1, 159 obręb geodezyjny Strzelęcino 

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-02-12 14:34:40
Czas publikacji: 2019-02-12 14:34:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak