Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o zgromadzeniu wszystkich materiałów niezbędnych do wydania decyzji celu publicznego RIR.6733.5.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. dot.: budowa linii kablowych 0,4 kV na terenie działek nr 26, 33, 36, 38/2, 39, 50/1, 50/2, 59, 60, 61, 90, 97, 108/7, 118, 119, 121 obręb geodezyjny Strzelęcino 

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-02-12 14:33:31
Czas publikacji: 2019-02-12 14:33:31
Data przeniesienia do archiwum: Brak