Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wydaniu decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego RIR.6733.3.2019.KMa z dnia 12.02.2019 r. Dot.: budowie grobli ziemnej na terenie części działki nr 304 położonej w obrębie geodezyjnym Wysokie, 

 
 
Liczba odwiedzin : 2
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-02-12 14:31:51
Czas publikacji: 2019-02-12 14:31:51
Data przeniesienia do archiwum: Brak