Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce RIR.6220.19.2018.JKS dot.: Wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla przedsięwzięcia pn. „Budowa fotowoltaicznej instalacji elektrowni OZE o mocy 1 MW wraz z infrastrukturą towarzyszącą na terenie dz. nr 99/3, 99/4 oraz 99/2, obręb Paraszyno, gm. Łęczyce.” 

 
 
Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Joanna Klein-Sot
Czas wytworzenia: 2019-02-11 16:56:08
Czas publikacji: 2019-02-11 16:56:08
Data przeniesienia do archiwum: Brak