Informacja o terminie rejestracji kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rada Sołeckich  

 

 

Gminna Komisja ds. Wyborów Sołtysów i Rad Sołeckich, informuje, że rejestracja kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich w Sołectwach:


•    Bożepole Wielkie;
•    Brzeźno Lęborskie;
•    Łęczyce;
•    Rozłazino;
•    Strzebielino;
•    Strzebielino Osiedle;

zgodnie z kalendarzem wyborczym odbywać się będzie w dniach od 14 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r.

W związku z powyższym Gminna Komisja Wyborcza pełnić będzie dyżury związane z przyjmowaniem zgłoszeń kandydatów na Sołtysów oraz kandydatów do Rad Sołeckich.
Dyżury pełnione będą w dni robocze od 14 stycznia 2019 r. do 25 stycznia 2019 r. w Urzędzie Gminy Łęczyce ul. Długa 49 w godzinach pracy urzędu.

 

Liczba odwiedzin : 4
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Ryszarda Joskowska
Czas wytworzenia: 2019-01-14 16:54:40
Czas publikacji: 2019-01-14 16:54:40
Data przeniesienia do archiwum: Brak