Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.1.2019.KMa z dnia 11.01.2019 r. Dot.: budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej WN 110kV wraz z rurociągiem teletechnicznym na terenie działek nr 91/3, 91/2, 93/2, 99, 103, 181, 185, 208, 210/2, 226, 228, 233, 240/2 w obrębie geodezyjnym Kaczkowo 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.1.2019.KMa z dnia 11.01.2019 r. Dot.: budowie elektroenergetycznej dwutorowej linii kablowej WN 110kV wraz z rurociągiem teletechnicznym na terenie działek nr 91/3, 91/2, 93/2, 99, 103, 181, 185, 208, 210/2, 226, 228, 233, 240/2 w obrębie geodezyjnym Kaczkowo

 

Liczba odwiedzin : 3
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-01-11 12:59:50
Czas publikacji: 2019-01-11 12:59:50
Data przeniesienia do archiwum: Brak