Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.4.2019.KMa Dot.: budowie grobli ziemnej w ramach przedsięwzięcia "'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa dla zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - część II, zadanie 13- „ Bukowe Bagno'’ na terenie części działki nr 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łęczyn, gmina Łęczyce. 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.4.2019.KMa Dot.: budowie grobli ziemnej w ramach przedsięwzięcia "'Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa dla zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - część II, zadanie 13- „ Bukowe Bagno'’ na terenie części działki nr 264/1 położonej w obrębie geodezyjnym Łęczyn, gmina Łęczyce.

 

Liczba odwiedzin : 1
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-01-10 15:07:26
Czas publikacji: 2019-01-10 15:07:26
Data przeniesienia do archiwum: Brak