Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.3.2019.KMa z dnia 10.01.2019 r. Dot.: budowa grobli ziemnej w ramach przedsięwzięcia "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa dla zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - część JI, zadanie 12- Wysokie” na terenie części działki nr 304 położonej w obrębie geodezyjnym Wysokie, 

 

 

Obwieszczenie Wójta Gminy Łęczyce o wszczęciu postępowania administracyjnego i możliwości zapoznania się z projektem decyzji RIR.6733.3.2019.KMa z dnia 10.01.2019 r. Dot.: budowa grobli ziemnej w ramach przedsięwzięcia "Kompleksowy projekt adaptacji lasów i leśnictwa dla zmian klimatu - mała retencja oraz przeciwdziałanie erozji wodnej na terenach nizinnych" w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko 2014-2020, - część JI, zadanie 12- Wysokie” na terenie części działki nr 304 położonej w obrębie geodezyjnym Wysokie,

 

Liczba odwiedzin : 1
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Kamila Marzec
Czas wytworzenia: 2019-01-10 15:01:06
Czas publikacji: 2019-01-10 15:01:06
Data przeniesienia do archiwum: Brak