Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ochronę ubezpieczeniową w trybie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro 

 

 

Wybór najkorzystniejszej oferty RIR.254.1.2019.DB z dnia 17.01.2019 r.


 

Pytania i odpowiedzi  RIR.02.01.2019.DB z dnia 14.01.2019 r.

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia na ochronę ubezpieczeniową  w trybie zapytań ofertowych zgodnie z regulaminem udzielania zamówień o wartości do 30 tys. euro

Załącznik nr 5 - wykazy majątku Gmina Łęczyce

 

Liczba odwiedzin : 77
Podmiot udostępniający informację : Urząd Gminy w Łęczycach
Osoba wprowadzająca informację : Barbara Maszota
Osoba odpowiedzialna za informację : Damian Banasiak
Czas wytworzenia: 2019-01-08 14:36:33
Czas publikacji: 2019-01-17 09:02:55
Data przeniesienia do archiwum: Brak